Magnus Wallin

Magnus Wallin är en svensk konstnär som arbetar med olika kroppsnormer. Eller rättare sagt, det som händer när kroppen inte lever upp till normen. Han har gjort olika datoranimerade filmer som gestaltat hur utsatt en mänsklig kropp egentligen är. Här vrids våra perspektiv och föreställningar. Magnus Wallin som ännu är verksam föddes i Malmö 1965.

Människans horisont

I ett av de senaste verken, Horizon, finns två ögonproteser vilka han låtit återskapa efter sina egna ögon. Dessa sitter mitt på vägen, i samma höjd som hans egna ögon, och ögonen blir subjekt och objekt på samma gång. Själva titeln, Horizon, står för individens egna erfarenheter, utifrån den egna horisonten. Det här sättet att närma sig människokroppen är typiskt för Magnus Wallin, som inte räds att vrida och vända på begreppet människa i sina verk. Ofta handlar verken om vårt förhållande till människokroppen, och en av frågorna han vill ställa med sin konst är vad konsekvenserna egentligen blir när kroppsidealet hetsas så långt det går.

Venedigbiennalen

I en intervju med Moderna menar Magnus Wallin att hans val att bli konstnär kom i mycket unga år. Han ser sitt konstnärskap som en process mot sig själv och därmed omvärlden. Han hämtar sin kreativitet från den verklighet han alltid verkar befinna sig i. Magnus Wallin blev uppmärksammad bland annat på Venedigbiennalen där han representerat Sverige i den svenska paviljongen med bland annat animerade videor.

Denna biennal grundades 1895 och har återkommande konstutställningar med konstnärer från hela världen. Olika länder representeras med sina egna paviljonger och genom åren har mängder av kända konstnärer passerat utställningen. Biennalen kan fungera som en utmärkt språngbräda ut på den internationella marknaden för unga konstnärer.

Av molly

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *